OVER GRENSEN

– kaller vi dette avsnitt under “borgerskolen”; å vandre tilbake i historien er som å tre over selve grensen – innta et fremmed territorium. Men for oss kan ikke – og må ikke – dette være fremmed : vi tar bare tilbake “gammelt land”.

I vårt tilfelle vandrer vi tilbake til det nittende århundret – naturligvis et århundre bestemt av det (de) foregående og så svært bestemmende for de etterfølgende generasjoner;

– les derfor her om hva vi oppdager og hva som nå driver oss videre :

Skriv inn søkeord..