hvorfor gjengi eldre stoff og tidligere forfattere ?

 

– du spør deg muligens hvorfor man her baserer seg på en presentasjon av stoff – gjerne ordrett – fra tidligere og for lengst avdøde forfattere;

årsaken er i stor grad den at kun på en slik måte er det mulig å sette seg inn i den tanke-verden mennesker var preget av for 100 til 200 år siden. Dersom utsagnene og inntrykkene skal tolkes og forstås ut fra denne tids begreps-verden, blir det vanskelig å sette seg inn i den tidens omgivelser og rammer. Vi må stadig forundres over hvordan våre forfedres tankesett, prioriteringer og vurderinger ligner våre egne; kanskje ville de ha valgt andre løsninger i ulike henseender på utfordringer vi i dag møter ?

Skulle du ha ønske om en kommentar vedrørende en konkret beskrivelse eller rammen denne er gitt innenfor, er det bare å kontakte oss.

Det samme gjelder om du skulle besitte stoff/litteratur som nærmere belyser et bestemt tema eller samfunnsfelt, en bestemt persons liv osv. Skriv da til post@borgerskolen.no.

Skriv inn søkeord..