til “livets land”

– var hos våre forfedre en kjent metafor og en betraktning over det hinsidige liv : vi går over grensen til “livets land“; en stor del av vår evangeliske sang- og salmeskatt bevarte denne sterke tro og overbevisning hos den kristne. Men over flere generasjoner, der folkets knytting til den kristne tro systematisk har blitt slitt i og ofte kuttet helt, mens i stedet den materialistiske livsanskuelse har blitt gitt albuerom, er også troen og tanken på evigheten blitt fjern.

– er du derfor blant dem som ikke har forspilt arven vi er blitt overlatt, kan du lese her på sidene over minneord etter kjære hengangne og finne flere eksempler på denne i dag mer fremmede, men for tidligere slekter helt aktuelle livsbetraktning, der også begrepet “livets land” blir benyttet.

Skriv inn søkeord..