caspar herman von hausmann

 

– siden er under skriving.

– Caspar Herman von Hausmann var general i Norge. Han var halvbror av den innflytelsesrike stattholderen i Norge, Ulrik Frederik Gyldenløve, sønn av kong Fredrik III (1648 – 1670). Han ble gift med Karen Toller.

– les om C.H. von Hausmann i Dansk Biografisk Lexicon her :

Skriv inn søkeord..