gamle “uskikker” utfordres utover det nittende århundret

– tradisjoner og mellommenneskelige forhold som ikke lot seg forene med et opplyst og kristelig samfunn, møtte gjennom ulike aktører og talsmenn (kvinner) motstand både i tale og skrift; det er utvilsomt at denne motstand først og fremst ble ført i marken av kristeligsinnede både kvinner og menn;

– vi setter her søkelyset på enkelte slike forhold :

Skriv inn søkeord..