kampen om historien

– er en del av vår virkelighet; hvem skal få definere hva som er den rette fortolkningen av det forløpne ?

Denne kamp – dette “slag” – er konstant pågående og krever av oss at vi er oss bevisst hvor lite selvsagt det er at samfunnet – det norske samfunn – har blitt til “dagens samfunn”. Vi skriver i dag år 2023.

Borgerskolen har som mål – og samtidig som strategi – å tilby stoff som vekker vår nysgjerrighet omkring forhold – ikke minst gjelder dette enkeltmennesker – som i det banebrytende 19. århundret virket bestemmende på og formet denne kampen;

– les derfor videre her om :

Skriv inn søkeord..