samfunnets (samfundets) velgjørere og betydningsfulle slekters virke

– utgjør et stort kapitel i fremveksten av “det nye Norge”, som ble skapt i frigjøringsprosessen fra Danmark; her er det både enkeltpersoner og miljøer som gjorde seg gjeldende og skapte et ytterligere humant og frigjort folk; det er mennesker som på egen hånd og i samfunn med andre bidro både finansielt og på annen måte for det felles beste.

Slike enkelt-elementer kan på ingen måte betraktes isolert – snarere er det slik, som i mange forhold av menneskelig og samfunnsmessig samkvem, at den ene generasjon står på den forriges skuldre, slik vi ser mht. akkumulasjon av verdier – også finansielle – som kunne bibringes til andres og felles beste.

Og det nittende århundret innvarslet også forhold som endret mange tidligere “konstellasjoner”, ved at privilegier ble utfordret, slekter og miljøer som ble ansett som bunnsolide og “uangripelige” ble offer for nye tider og andre økonomiske og finansielle vilkår, i tillegg til at ideene om et likhets-samfunn slo sprekker i forestillinger om at spesielle posisjoner skulle nedarves; slik vi ser ved innføring av Adelsloven av 1821;

– nye slekter og personer av utvidet betydning fremsto kontinuerlig – som fikk virke til det felles beste; vi presenterer noen av dem her :

Skriv inn søkeord..