bøker om den norske kirke/de nordiske kirker

– for den som ønsker å fordype seg i vår egen norske historie knyttet til kirken her hjemme, er det et vell å hente fra; kirken som institusjon og tros-bærer har helt fra kristendommens innførelse i vårt land vært en kanal for det budskapet kristentroen ha vært tuftet på. Mange har derfor befattet seg med kirkens historie og de ulike impulser som har preget denne.

I “borgerskolen”s sammenheng vektlegges vårt lands ånds-utvikling i det nittende århundret; her vil det derfor være umulig å forbigå betydningsfulle hendelser og utviklingstrekk på dette felt fra det attende århundret (1700-tallet) og som innvarslet det vi kan bevitne på 1800-tallets åndelige og kulturelle felt;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..