rasjonalisme og fritenkeri – ideologisk og kulturelt

– er er svært viktig kapittel i nyere norsk historie – ikke minst i overgangen mellom det 18. og det 19. århundret; hele samfunnets kulturliv og utdannelsesvesen bar preg av de ideer og strømninger som lå bakenfor det som er kalt rasjonalismens tidsalder, en tid og form for oppgjør med det som ble uttrykt som tidligere generasjoners alt for fasttømrede forestillinger om livets og samfunnets større sammenhenger;

– slikt ble oppfattet å gjelde ikke minst innenfor samfunnets dominerende religionsvesen, den evangelisk-lutherske kirke og er derfor av spesiell interesse her på Borgerskolen; det er også derfor vi avser et kapittel – eller det vi kaller en side – til det som tradisjonelt gikk under betegnelsen “kirkelig rationalisme/rasjonalisme” og det som gjerne kan derineres som “rationalistisk sinnede præster”;

– les videre om :

Skriv inn søkeord..