konjunkturer – “fete” og “magre” år under 1800-tallet

– vil til enhver tid kunne observeres, naturligvis med geografiske ulikheter over vårt langstrakte land – gode tider etterfulgtes av dårligere tider, igjen med oppsving i aktivitet og dermed bedrede levekår for befolkningen;

– les mer om ulike perioder i løpet av det nittende århundret :

Skriv inn søkeord..