særnorske bevegelser

– når det hos “borgerskolen” er trukket et skille mellom særnorske bevegelser og internasjonale eller også nordiske strømninger, har dette mer å gjøre med de enkeltmennesker eller mindre miljøer hos hvilke de “hjemfødde” bevegelser synes å være “unnfanget”; i den sammenheng må ikke glemmes at Norge i det 18. og det 19. århundret var åpent for utstrakt kontakt med og påvirkning utenfra, ikke minst på individ-nivå.

– mot en slik bakgrunn, les her videre om :

 

– les videre om :

Lammers-bevegelsen :

Den folkelige og religiøse vekkelse på 1800-tallet : lærer Sørensens fremstilling

Skriv inn søkeord..