overgangen fra hedensk til kristen kultur ulike steder i landet

– ulike kilder gir beskrivelser av hvordan kristendommen inntok gamle “skanser”, på ulike steder på ulikt vis og til forskjellige tider; dette er også viktig for bedre å forstå hvordan gamle forestillinger og tradisjoner kunne leve videre i folket og ytre seg på forskjellige måter på ulike steder; Norges geografi er en del av forklaringen på hvordan uttrykk kunne holde seg og endre seg ulikt fra sted til sted, ofte liggende nær i avstand.

Eldre reisebeskrivelser avgitt både fra nordmenn som reiste omkring og fra utlendinger som foretok “oppdagelses-reiser” i Norge, forteller ofte detaljert hva som møtte dem av gamle skikker og sæder og som i mange tilfeller hang igjen fra hedensk tid;

– les her videre om :

Skriv inn søkeord..