kristendom, kultur og politikk i 1800-tallets norge

– utgjør særegen spenningsfelt, når hensyn tas til at politikk slik vi ser denne i utvikling utover 1800-tallet ble en sterkere kamparena, kulturen er i endring og kristendom og kristentroen innebar noe langt mer enn det å berøre menneskets personlige sfære;

– i disse krysnings-felt, les her mer om :

Skriv inn søkeord..