tilbakeblikk på det nittende århundret

 

– kan hentes fra ulike kilder stående nær århundrets begivenheter og utvikling; det kan med klarhet sies at mennesker som hadde vært en del av 1800-tallets store og små begivenheter, eller nær disse i tid, var særdeles godt skikket til å beskue og beskrive dem – også på avstand. Beretninger og inntrykk vi kan hente er viktige for en bedre forståelse av det norske samfunn, tildels i stor endring.

Dette synes klart gjeldende og det på samme måte som mennesker av i dag (under første halvdel av det 21. århundret), som har vært vitner til og del av den dramatiske kulturelle samfunnsendringer som har foregått ikke minst under de siste tiår av det 20. århundret, kan skue tilbake på og gi en betraktning av disse endringer.

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..