kulturelt “hamskifte” i midten av det nittende århundre

– mange av datidens forfattere har på ulik måte beskrevet midten av 1800-tallet som en periode uten de store begivenheter og stridssaker – kulturelt og politisk; en “dødvanns-periode” – som på sin måte innvarslet år med ny kamp og strid.

– litt om slike forhold og oppfatninger kan du lese om her :

Skriv inn søkeord..