politiske omveltninger i norge og norden forøvrig i løpet av det 18. århundret

 

– med den økte kommunikasjon over landegrensene, ble Norge også i økende grad involvert i de politiske endringer i Norden forøvrig og i Europa i det hele; det nittende århundret kan derfor ikke betraktes uavhengig av de politiske omveltninger som foregikk omkring oss, især i løpet av sekelet forut. Både i åndslivet og på den politiske scene innvarslet større begivenheter og nye strømninger på 1700-tallet hva som ventet den jevne borger i de påfølgende tider.

– les om slike begivenheter og omveltninger her :

Skriv inn søkeord..