avholdsbevegelsen i norge

– kan vise til en historie, om enn ikke så lang; allikevel har den vært svært betydningsfull i den sammenheng den oppstod, slik vi skal se av det du kan lese her på disse sider; trekker vi linjene lenger tilbake enn det nittende århundret, kan vi se at særlig etter at den pietistiske bevegelse som del av reformasjons-bevegelsen slo røtter innen kirkelige kretser, vokste tanken om avhold fra sterke drikker seg stadig sterkere især utover i det syttende århundre.

Pietismen som kulturelt og religiøst/kristent fenomen kan du lese nærmere om her :

Kristelige retninger som løp parallelt med den lutherske reformasjons-bevegelsen – og også gående forut for denne, slik som den anabaptistiske retning – var sterkt preget av hellighets-idealet, der eksemplets makt overfor den svake i samfunnet var fremtredende; dette hadde først og fremst å gjøre med den oppløsende og ukontrollerbare kraft man så – både skjult og åpnebart – fantes i bruk og misbruk av berusende drikke; les også her om hvordan avholds- og misjonssak ofte gikk hånd i hånd;

– under avholdsbevegelsen kan vi definere også forbuds-bevegelsen, som ble en politisk faktor å regne med utover det nittende århundret; les mer om nettopp forbudsbevegelsen på disse sider;

– les annet om avholds-idealets plass i det norske samfunn her :

Skriv inn søkeord..