kirkelige skiller i norge

 

– som ellers i samfunnet – når det ikke er tale om “revolusjons-tilstander” – synes de endringer som kan observeres å ha foregått gradvis; således spores der mektige impulser ut over landet på bakgrunn av de generasjoner av geistlige som helt fram til Norge fikk sitt eget universitet i 1813 (under kong Frederik VI vel innstiftet 1811), fikk sin utdannelse og ble formet gjennom de strømninger som nådde Kjøbenhavn, tvillingrikenes sete for embedsmennenes utdannelse. Men også andre impulser hadde i århundrer nådd Norge, gjennom utstrakt kontakt ikke minst i retning England.

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..