KONTAKTINFORMASJON

Borgerskolen drives av Selskapet for Etterslekten og presenterer bruddstykker fra vår nære fortid. Satt sammen til et større hele, kan disse stykker om mennesker – begivenheter – fenomener – tilføre et rikere bilde av de ideer vårt norske samfunn er tuftet på.

Et kjernepunkt for oss i vår presentasjon er å klargjøre begreper som kan sette våre tanker i bevegelse rundt forhold og mennesker som har hatt betydning for utforming av det norske samfunn.

Eksempler på slike er begrepet “livsbevegelse” og de tilknyttede “livssaker”. Ganske ukjente ord i vårt “moderne” vokabular.

Vi mener hele vår historie og bakgrunn – lokalt og nasjonalt – bygger opp under bevegelser og saker som har bundet familie, slekt, bygd og by sammen i generasjoner. Det er slike forhold som har har drevet folk og nasjon fram til frihet og utfoldelse.

Dersom du ønsker å respondere på noe av det du har lest, skriv til : post@borgerskolen.no

Besitter du eldre stoff eller materiale du kunne tenke deg egnet for og publisert på “borgerskolen”, send det gjerne til adressen over. Alle henvendelser vil bli besvart.

Du kan også benytte deg av muligheten til å donere til driften av «borgerskolen» – ved å benytte “Selskapet for Etterslekten”s bankkonto; denne finner du her :

Midlene som kommer inn går hovedsakelig til vedlikehold av et etterhvert temmelig omfattende nettsted – herunder bistand fra data-konsulent; ved kontakt via post@borgerskolen.no – og begjæring om opplysninger – vil slike forhold bli formidlet.

– les også om :

Skriv inn søkeord..