“pietismen” i norge

– og den åndsretningen denne representerte kan også i vårt samfunn spores tilbake til 1600-tallet; hvordan dette påvirket og ble et merke også på 1800-talls troende, er et viktig kapittel for oss.

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..