industrialisering på ulike steder i 1800-tallets norge

– og hvordan dette nærings-omskiftet foregikk i ulik grad og i ulikt tempo, er viktig for å forstå den endrede karakter av det norske enhets-samfunn; dette må også sees i sammenheng med andre grunnleggende faktorer, slik som den relativt store befolknings-utvandring som foregikk, især fra midten av århundret, og den gradvise oppløsning av det sterke interesse-fellesskap som kjennetegnet det norske enhets-samfunn, som du kan lese om her;

– men les her om selve industrialiserings-prosessen på ulike steder :

Skriv inn søkeord..