anton bernhard nilsson

 

Fødd i Kvarnby, Husie socken, Malmöhus län, 13/7 1885 av förmannen Nils och Karna Nilsson. Prästvigd inom Metodistkyrkan  1913; organist- och kyrkosångarexamen i Växjö 1924. Død 1976.

Metodistpastor, Landskrona. 

Musicaprosa och aliqvotpoesi. Jönköping 1916.

Lovsånger. 1. Karlshamn 1917.

I juletid. Halmstad 1922.

Varia: Bibelstudier för ungdom. Uddevalla 1939.
(Juniorledarens fyndgruva. 5.)

Utg.: Vid lutan. Sånger saml. och utg. Jönköping
1911.

Skriv inn søkeord..