HVEM STÅR BAK “BORGERSKOLEN” ?

 

– “borgerskolen.no” er drevet av Selskapet for Etterslekten. Bak dette står Arvid Daastøl Høy. Han er historiker fra Universitetet i Bergen. Med seg har han flere bidragsytere.

Som leserne vil oppdage, er opplegget bak “borgerskolen” i stor grad å gjengi tidligere forfattere, som har beskrevet historien fra sin egen tid, og slik disse kjente denne. I egne kapitler – som det vises til – gjøres forsøk på å trekke sammen ulike inntrykk fra ulike forfattere om de angjeldende temaer og utviklingslinjer.

Hovedsiktemålet er å gi leserne et bedre innblikk i tanker, ideer og prioriteringer som preget våre forfedre i nær fortid, slik dette også er beskrevet på borgerskolens forside. Slik vil vi som nordmenn kunne bli bedre rustet til å trekke lengre linjer til vår egen samtid.

Dersom du som leser besitter materiale/har tilgang til stoff som kunne egne seg i en sammenheng som denne, er vi svært interessert i å høre fra deg. Skriv da til post@borgerskolen.no. 

Skriv inn søkeord..