rønnaug eriksdatter amble – “mor amble”

 

– presentert i boken “Minder fra gamle dage i Odalen” – utgit av Bautakomiteen 1914, trykt som manuskript i Hedemarkens Amtstidendes Trykkeri, Kongsvinger.

 

– fra s. 116 – 117 :

Mellem oplysningens venner og bærere i Nordre Odalen skal nævnes : Rønnaug Eriksdatter Amble, født på Haug 1785, død på Breiby 1873.

Hun kom som ung til Kristiania, blev der gift med lærer Amble (Thomas A./red.). Han var kirkesanger ved Vor Frelsers Kirke den tid W.A. Wexels var prest der.

Hun blev tidlig enke. Deres eneste søn, foged Ole Amble, holdt hun under smaa kaar frem til han blev jurist og kom i arbeide.

Rønnaug Amble var en udmærket flink væverske og hjalp sønnen frem mest ved sine hænders arbeide ved siden av en ganske liden pension.

Paa sine ældre dage fik hun hjælp av sønnen igjen. Etter han var kommet i selvstændig arbeide reiste Rønnaug Amble tilbake til sin hjembygd, hvor hun opholdt sig paa Haug hos brorsønnen Ola og hans kone Goro. Den længste tid levde hun paa Breiby hos brorsønnen Anders og hans kone Randi.

“Mor Amble”, som hun av alle blev nævnt, delte helt ut biskop Grundtvigs kristelige og folkelige synsmaater, og Nordre Odalen var, efter et av de største kildeskrifter om denne mærkelige dikter (Biskop N.S. Grundtvigs Levnedsløb av cand. theol. H. Brun, Kristiania, utkom i 80 aarene), en av de bygder i Norge, som ved denne sjelden oplyste interesserte kvinde først blev gjort kjendt med Grundtvigs liv og arbeide for kirke og skole blandt Nordens folk.

Hun var med til at bryte brodden av den trangsynte pietismen som tildels raadde her. Hun prøvde at faa folk til at se, at det ægte menneskelige og det ægte kristelige skal tvindes til en traad til Guds ære og slegternes velsignelse.

Mor Amble hadde ikke alene bøkerne. Hun hadde Bibelens ord og digternes sange i sit hjerte og sin mund. Hun kunde si dem frem slik som bare den kan, som har livet i sit hjerte saa lyset derfra umiddelbart straaler frem.

“Mindes ogsaa og glem det ei : fra dagens stormende møte

der bøier venlig en mosklædd vei  stilfærdig av til – de døde.

O, vandrer, gaa den ei forbi, du unge sind, som stræber;

hvad ikke tidens mænd kan gi gir stundom lukte læber”.

Th. Caspari.

 

 

Skriv inn søkeord..