det russiske linjeskipet “ingermanland”s forlis utenfor mandal i 1842

– er en tragedie folket på ulikt vis bør bli minnet om, siden denne skips-tragedie både bærer vitnesbyrd om de elementer våre forfedre hadde å forholde seg til i sitt daglige virke, samt at beretningene knyttet til “Ingermanland”s forlis også forteller sagaen om nordmenns oppofrelse til hjelp og bistand til mennesker som kom i stor nød i vår egen midte – mennesker som kom utenfra og fikk sin skjebne og fremtid bestemt under våre egne forfedres livsvilkår;

–  her er denne tragedie beskrevet :

 

– forløpet av tragedien er foreviget i en skisse-serie, gjort av den russiske sekondløitnant Apollon Ivanovitch Govorof, som også var ombord ved forliset :

Skriv inn søkeord..