“en fjeldbygd. billeder fra østerdalen” : forfattet af foged n.r. østgaard

– utgitt i Christiania i 1851-52 og “trykt paa Feilberg og Landmarks Forlag hos Carl C. Werner & Comp.”

– romanen er også omtalt av historikeren H.G. Heggtveit, som i bokverket “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede” skriver at “baade i Tønset (Tynset/red.) og Annekset Tyldalen blev en hel Del vakte i i Hauges Dage og senere. Disse Bygder besøgtes ogsaa flittig af tilreisende Lægmænd. Blandt de ældste i Hovedsognet nævnes Bersvend Holen og Guri Moen, siden bedst kjendte som Bersvend og Guri Holen. Deres vakre og trofaste Ungdomskjærlighed er gribende skildret af Foged N.R. Østgaard i hans Bog : “En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen”. De kaldes her Bersvend Trøen og Ragnhild Tjønmoen og er Hovedpersonerne i Fortællingen.

Skriv inn søkeord..