“bogstad gaard”

 

– hentet fra fofatterinnen Conradine B. Dunkers bok : “Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder”. Kristiania og Kjøbenhavn. 1909.

– fra s. 377 :

Skriv inn søkeord..