“et stormveir – billede fra vækkelsestiden i femtiaarene” : forfattet av bolette margrethe gjør

 

– og under pseudonymet “Margrethe”, slik Bolette Gjør benyttet for flere av bøkene i sitt forfatterskap; ut fra sin særegne bakgrunn ble hun en forgrunnsfigur for kvinners aktivisering på flere samfunnsfelter – ikke minst innenfor misjons- og kristenliv. Les mer om Bolette Gjør her :

– Kristiania. P.T. Mallings Boghandel Forlag. 1887.

– siden er under skriving.

 

 

Skriv inn søkeord..