erika larsdatter bogen : lars knudssøn eide – en bonde i hosangers prestegjæld

– i heftet : “En mærkelig, dog sandfærdig Tildragelse med Bondepigen Erika Larsdatter Bogen, 23 Aar gammel, af Lindaas Prestegjæld, som af Guds besynderlige Naade har faaet adskillige Aabenbarelser at vide og see. Skrevet og nedtegnet efter hendes egen mundtlige Fortælling”; Bergen  1851. 8. 10 S.;

– siden er under skriving;

– jfr. det herved fremkaldte Modskrift : “Har en Guds Engel vist sig for Bondepigen Erika Larsdatter Bogen ?” Af E. H. Holtermann. Bergen 1852. 8. 24 S. Dette kan du lese her :

 

Skriv inn søkeord..