johan lyder brun

eller bare Lyder Brun, født 1802, død 1865 var en norsk teolog og prost. Han var sønnesønn av Johan Nordal Brun og farfar til teologiprofessoren Johan Lyder Brun. Johan Lyder var sønn av stiftsprost i Bergen, Christen Brun.

Han var gift med Karen Claudine Ulrikke Pavels, datter av Claus Pavels. De hadde ti barn. Blant dem kunstneren Christen Brun.

Brun gjorde tjeneste som prost i Karmsund fra 1832 til 1848. Her var han også en tid valgt til ordfører. Brun var sentral i Avaldsnesfunnet.

Siden tjenestegjorde Brun i Norderhov.

Skriv inn søkeord..