jørgen wright cappelen

– er en person og skikkelse man ikke kommer utenom ved beskrivelser av norsk samfunns- og næringsliv under 1800-tallets Norge; i denne sammenheng er det hans rolle som initiativtaker til bokhandler-, forlags- og trykke-virksomheten Cappelen som interesserer oss. Men det kan aldri skilles fra hans tidlige bakgrunn som utdannet til misjonær ved Baselerer-misjonens sete i Basel i Sveits så tidlig som under 1820-tallet. Det kan – og bør – du lese om her;

– men les videre om Jørgen som bokhandler og forlagsmann her :

Skriv inn søkeord..