bønder på tinget i 1814 – fra “bondebladet” 14. juni 1918

– her er 2. del av artikkelen i “Bondebladet. Blad for jordbruk og bondesamskipnad.” og som sto på trykk fredag 14. juni 1918; her ser vi nevnt – i tillegg til John Sørbrøn, som trekkes frem i første artikkel, 4 andre ledende bønder på Eidsvold, nemlig lensmann (og bonde) Ole ApenæsTeis Lundegaard, så en som karateriseres som kanskje “den evnerikaste”, nemlig Tollev Huvestad, og så til slutt en riktig “austlands-kakse” fra Svennes i Biri, Anders Lysgaard.

Skriv inn søkeord..