mikel grendahl – en mann av folket – en bondehøvding

– blant et mindre antall personer som nettopp må betraktes som sådanne – høvdingskikkelser; du kan lese om flere blant denne engere krets her, mens enkelte av lederne blant den politiske opposisjon fra 30-årene av ikke oppnådde alderen eller den “yndest” blant den vanlige mann som vi kjenner igjen ved nær iakttagelse av disse egenskaper, kan dette på ingen måte sies om Mikel Grendahl.

Han var ved siden av f.eks. Ole Gabriel Ueland og også Jon Neergaard en markant skikkelse blant opposisjonen på Storthinget især ved den styrkede bondeopposisjon som samlet seg ved Storthingene fra 1833; Mikel Grendahl en foregangsmann på mange felter og han var ikke minst en av Hans Nielsen Hauges nære venner og var/ble en ekte haugianer i betydningen å ville skape endring og fremgang omkring seg – en positivistisk og ekte kristen livsinnstilling; du kan lese mer om ham som Hauges følgesvenn på disse sider;

– men her kan du lese om Grendahl og den store innsats han ytte på den politiske scene fra slutten av 1820-årene :

Skriv inn søkeord..