daniel thrap : presentert i “norsk forfatter-lexikon”

– 1814 – 1880; Femte Bind – s. 750 – 752 :

Thrap, Daniel Smith, Søn af Byfoged Niels Andreas T. (f. 2 Oktbr. 1793, død 9 Novbr. 1856) og dennes første Hustru Maren Christine Bonnevie (f. 8 Novbr. 1801, død 27 Oktbr. 1838), er født i Aker — ikke Fredriksværn — 18 Septbr. 1832, blev, privat dimitteret, Student med Haud 1851 og theologisk Kandidat med Laud i Juni 1856.

Sommeren 1857 drog han til Bergen, hvor han havde modtaget Ansættelse som Lærer ved en privat Pigeskole, og 17 April 1858 blev han beskikket til Klokker og Lærer ved Bergens Strafanstalter.

22 Decbr. 1860 blev han udnævnt til personel Kapellan ved Bergens Domkirke, først hos J. L. Oede3 til
1865, senere hos Claus Daae, og i denne Tid fik han Adgang til at studere i det biskopelige Arkiv.

22 Januar 1876 blev kan udnævnt til residerende Kapellan paa Modum og 11 Septbr. 1880 til Sogneprest for
den nyoprettede Petri Menighed i Kristiania.

I Bergen var han Formand i Sømandsmissjonens Kredsbestyrelse og Medlem af den første Bestyrelse for Bergens offentlige Bibliothek. Han blev 17 Marts 1892 Medlem af Videnskabsselskabet i Kristiania.

Gift 17 Septbr. 1858 Gjertrudine (Dina) Thrap HageIsteen (f. 14 Juli 1836, død 27 April 1892), D. af Mølleejer Johan H. og Laura Cathrine Thrap.

Jfr. Lampe : Bergens LtiltL Biskoper og krater I. 78—80; M. Sundt : Studenterne fra 1851, S. 40—41; D. Thrap : Familien Bonnevie, 3. Udg., S. 24; Arnesen og Breder : Stamtavle over Familien Breder, S. 46; D. Thrap] i Morgbl. 1900, Extrano. 31.

Bibelen eller den Hellige Skrift med Indledninger og oplysende Anmerkninger ved Otto von Gerlach. Oversat. D. I—s. — 2d en De el. De historiske Bøger. Oversat ved E. Nicolaysen og D. Thrap. Chra. 1858. 8. 364 S. — 3 die Deels 1ste Afdeling. De poetiske Bøger. Oversat af D. Thrap. Chra. 1863. 8. 495 S.

Familjen Bonnevie. En Stamtavle udgiven. Trykt som Manuskript. Bergen 1863. 8. 38 S. — Familjen Bonnevie 1715 — 1885. Stamtavle udarbejdet. Ny Udg. Kra. 1886. 8. 2 BL, 61 S. (Anm. af E. [Thomle] i Morgbl.
iBB6, No. 46.)

— Familien Bonnevie i Norge og Danmark 1715— 1900. Stamtavle udarbeidet. 3. Udg. Kra. 1900. 8. 3 81., 149 S. (Anm. ak H.-K. [d: H. J. Huitfeldt-Kaas] i Aftenpst. 1900, No. 480.)

Sabbat og Søndag, Belysning af de derhen hørende Bibelsteder. 2lf [6. W.i Hengstenberg. Overs, fra Tydsk. Bergen 1865. 8. 2 81., 66 S. (Anm. af STI). C. Bernhoft i Luth. Kirketid. IV. 143; af Henr. Scharling i Ugebl. f. d. danske Folkekirke 1865, I. 31.)

 

 

 

Skriv inn søkeord..