olaf christophersen røst : presentert i norsk biografisk leksikon

Olaf Christophersen Røst, født 7. april 1843 i Tynset, kjent som en norsk skoleleder og forfatter; han var medutgiver av tidsskriftet Den norske Folkeskole. Røst var grundtvigianer og skrev flere kirkehistoriske skrifter, bl.a. om Hans Nielsen Hauge. Han skrev også dikt og noveller som ble publisert i aviser og blader. Av atskillig interesse er hans Minder fra hjembygden (1883). Han døde i Kristiania 25. april 1887.

– les om Olaf Røst andre steder her på Borgerskolen.

 

Skriv inn søkeord..