“serafimerordenen”

 

– siden er under skriving. Serafimer-ordenen er en svensk ridderorden.

– les her om presentasjonen av Serafimer-ordenen på Wikipedia.

 

– den svensk-norske kongen Karl Johan påskjønnet den norske godseier, politiker og handelsmann Peder Anker for dennes oppofrelser for Norge med å utnevne ham til ridder av Serafimerorden 1815.

Skriv inn søkeord..