«ak, vil du agt paa give den synd, som vi begaa, mens vi er her i live, hvo kan for dig bestaa ?»

 

– salme av :

 

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..