“hvordan takke vi vor herre”

 

– hentet fra :

 “Hvordan takke vi vor Herre, for han gav sin Søn herned

¤

Hvordan gaar man dog og drømmer Udi saadan vigtig Sag,

Og i Sikkerhed forsømmer Naadens dyrebare Dag”

Skriv inn søkeord..