«kriste, sjælens sande lys, jakobs klare stjerne»

 

– hentet fra salmeboken :

Skriv inn søkeord..