representanter på eidsvold som talte jødenes sak

 

– i ulike kilder er trukket frem representanter på Eidsvold som stod i fremste rekke som forsvarere av jøders rett til adgang til riket eller til å forbli i riket.

– her kan nevnes følgende :

presten Peter Ulrik Magnus Hount; les om ham her :

 

Skriv inn søkeord..