populærhistoriske skrifter under 1800-tallets norge

 

– den kjensgjerning og det utviklingstrekk at den norske befolkning i stadig større grad ble gitt muligheten for utdanning og forskning, gav støt også til at denne kom den større del av befolkningen til gode i form av populære tidsskrifter og verk.

– her kan du lese om noen slike, som fikk stadig større leserskare og leserkrets, ikke minst ved den stadig bedre kommunikasjon :

Skriv inn søkeord..