utviklingen på trykkefrihetsfeltet i danmark, med avgjørende betydning for norge

 

– som en del av det forente kongeriket Danmark-Norge, er det klart at utviklingen nede i Kjøbenhavn forut for atskillelsen av de to riker i 1814, virket bestemmende også for Norges del; les mer om disse forhold her :

Skriv inn søkeord..