vilhelm birkedal

 

– var en svært kjent dansk kirkemann gjennom store deler av det nittende århundre. Les mer om Vilhelm Birkedal her.

– Birkedal var også en litterat og for oss nordmenn er det spesielt interessant å lese hans beretning fra Norge, kalt “Kirkeklokkeklangen i den norske Dal”. En Fortælling af Vilhelm Birkedal. Odense. 1869. Les den her :

Skriv inn søkeord..