norske geistlige som var påvirket af brødremenigheten/herrnhuterne

– ettersom Herrnhuterne eller Brødremenigheten hadde sin opprinnelse på kontinentet fra 1720-tallet av (og røttene kan spores enda lenger tilbake), er det naturlig også å nevne/inkludere norske geistlige under 1700-tallet som klart var påvirket i denne retning.

– flere blant den norske prestestand hadde god kontakt med og var påvirket av Brødremenighetens prester/forstandere, allikevel uten å regnes blant dem. Flere kilder, bl.a. H.G. Heggtveit, nevner flere som faller inn under denne kategori.

 

– les her om følgende :

Skriv inn søkeord..