johannes green

 

– siden er under skriving.

– Johannes Green var fra Nes på Romerike. Han arbeidet senere som sogneprest i Aker.

Skriv inn søkeord..