kari eriksdatter : gift med hans christophersen feigum

 

–  er nevnt i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920  – på s. 673 – 674 :

Paa Gaarden Haug i Sands Anneks, nordre Odalen, fik Vækkelsen tidlig Indgang; to af Erik Hansens og Hustru Eli Olsdatters Børn blev vakte (Oplysninger og Breve fra samtidige Haugianere samt Enkefru Ambles Søn, Foged Ole Amble; H. Brun, «N.F.S.Grundtvigs Levnetsløb», 2. Bind, Side 310-311).

Den ældste Datter Kari blev først gift med en haugiansk Lægprædikant fra Lyster ved Navn Johannes Feigum, der døde i sine bedste Aar efter et kort Ægteskab; siden blev hun anden Gang gift med den bekjendte Hans Christoffersen Feigum, men døde omkring 1840.

Skriv inn søkeord..