“hans nielsen hauges liv, virksomhet, lære og skrifter” : forfattet av stener johannes (johs.) stenersen

 

– Kjøbenhavn 1827; 162 sider. Første gang trykket i Dansk Theologisk Maanedsskrift 1826/27.

 

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..