“to linor i norsk kyrkjepolitikk” : forfattet av oscar handeland

 

– Bjørgvin 1923. 212 sider.

 

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..