bevægelsen i gloppens præstegjeld i fogderiet nordfjord : presentert av presten hans strøm

 

–  i boken : “Tilskueren paa Landet”. Forfattet af Hans Strøm. Sognepræst til Voldens Menighed i Søndmørs Provstie udi Bergens Stift, og Medlem i det Kjøbenhavnske og Norske Videnskabers Selskaber. Udgiven paa det Typhographiske Selskabs Bekostning. Prisen er paa Skrivpapir 1 Rixdaler, paa Trykpapir 5 Mark. Kiøbenhavn, 1775. Trykt hos H.C. Sander.

 

– fra s. 369 – 384 :

Den nye Troe.

Den tilforn saakaldte nye Troe er nu bleven saa gammel, at jeg gjerne kunde have gaaet denne Artikel forbi, hvis ikke en vis Tildragelse i Fogderiet Nordfjord havde fornyet Hukommelsen deraf, og paalagt mig, som en Tilskuer nær derved, den Pligt at anstille nogle Betragtninger derover.

 

 

Skriv inn søkeord..