trykkeri-virksomheten ved “christiania opfostringshuus”

–  eller “vaisenhuset” : fra boken “Christiania Opfostringshus gjennem 150 år”; Utgitt ved Opfostringskommissionen ved J.K. Berle. Oslo 1928;

– siden er under skriving;

Skriv inn søkeord..